JÄÄKIEKKO

JALKAPALLO

TANSSI

KILPA-AEROBIC / NAISTEN TELINEVOIMISTELU

SALIBANDY

YLEISURHEILU

LEHTIKANKAAN

LIIKUNTALUOKKA

KAJAANIN

URHEILUKAMPUS

HANKE

KAJAANIN URHEILUKAMPUS

 

Kajaanin urheiluakatemiatoiminta on Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian alaista toimintaa. Samaan akatemiaperheeseen kuuluvat Sotkamon urheilulukion lisäksi Kuusamon lukio ja Rukan Alppikoulu. Tammikuussa 2020 alkaneen Kajaanin urheilukampus -hankkeen myötä Kajaanin akatemiatoimintaa kehitetään edelleen ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä tiivistetään. Tavoitteena on luoda alueellemme eheä ja tavoitteellinen urheilijan polku sekä erilaisin tukipalveluin tukea ja ohjata nuorta kaksoisurallaan. Kajaanin akatemiatoimintaan sisältyy opiskelu, tavoitteellinen lajiharjoittelu sekä urheilijoille tarjottavat tukipalvelut, tätä kokonaisuutta kutsutaan Kajaanin urheilukampukseksi.

Kajaanissa akatemiavalmennusta tarjotaan Lehtikankaan koulun liikuntapainotteisella luokalla (9.luokasta alkaen), 2. asteella, ammattikorkeakoulussa sekä varusmiespalveluksessa oleville nuorille. Valmennuksesta vastaavat paikallisten urheiluseurojen ammattivalmentajat. Lisäksi Lehtikankaan yläkoulussa toimivat liikuntaluokat, jotka ovat osa Kajaanin urheiluakatemiatoimintaa ja peruskoulusta korkea-asteelle ulottuvaa urheilijan polkua. Liikuntaluokat kattavat tällä hetkellä kaikki yläkoulun luokka-asteet.

Kajaanissa ohjattua urheiluakatemiatoimintaa järjestetään seuraavissa lajeissa: salibandy, jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu, kilpa-aerobic, naisten telinevoimistelu ja tanssi. Lisäksi Kainuun Prikaatin varusmiehillä on mahdollisuus osallistua ohjattuun urheiluakatemiatoimintaan jääkiekossa, salibandyssä, jalkapallossa, pesäpallossa sekä muutamissa yksittäisissä yksilölajeissa. Kajaanissa akatemian lajivalmennuksesta vastaavat paikalliset urheiluseurat ja tanssikoulu. Valmentajat ovat ammattivalmentajia ja sitoutuneita tukemaan ja ohjaamaan nuoria kaksoisuralla.

KAJAANIN AKATEMIAVALMENNUKSESTA VASTAAVAT SEURAT

 

Papas ry
Kajaanin Junnu Hokki 68 ry
Kajaanin Haka ry
Kajaanin Kipinä ry
Kajaani Gymnastics ry
Kajaani Dance

KAJAANIN URHEILUKAMPUS

URHEILUAKATEMIAN JA URHEILIJAN OPINTOPOLUN KEHITTÄMISHANKE

Urheiluakatemian Kajaanin toiminta käynnistyi nykymuotoisena vuonna 2010. Toiminta on kasvanut laajuutta ja kattaa nykyisin kouluasteet perusopetuksesta korkeakouluun saakka. Kajaanissa ovat erinomaiset olosuhteet usean urheilulajin tavoitteelliseen harjoitteluun ja harrastamiseen sekä monipuolisesti vaihtoehtoja eri aloille kouluttautumiseen niin 2. asteella kuin ammattikorkeakoulussakin. Kainuun Liikunnan hallinnoima tammikuussa 2020 alkanut hanke pyrkii rakentamaan ja luomaan Kajaanin urheilukampukselle yhdenmukaisen imagon ja brändin, jossa korostuvat alueemme erinomaiset harjoittelupuitteet, laadukas koulutus ja työelämälähtöinen opiskelu.

Hankkeen aikana kehitetään Kajaanin akatemiatoiminnan laatua selvittämällä urheiluseurojen osaamisen ja koulutuksen tarpeita. Lisäksi selvitetään laajasti koululaisilta ja opiskelijoilta heidän ajatuksiaan ja toiveitaan tavoitteellisen urheilijan polun rakentamiseen alueellemme. Nuoren tavoitteellinen kaksoisura vaatii urheilun ja koulutyön sujuvaa yhteensovittamista, ja tämän tavoitteen toteuttamiseksi hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien akatemiatoiminnassa olevien koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen toisena osatoteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena on yhtenäisen ja eheän urheilijan opintopolun luominen Kajaanissa perusasteelta korkeakouluun saakka sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen ja urheiluakatemiatoiminnan yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Ammattikorkeakoulun ja urheiluakatemian yhteistyöhön liittyy muun muassa valmennuksen koulutusmoduuleiden kehittäminen. Tarkoituksena on tarjota KAMK:n liikunnanohjaajaopiskelijoille jatkossa yhä enemmän mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisesti urheilevien nuorten valmennusta ja urheilijan tukipalveluita. Hankeaika on 1.1.2020-31.12.2021.

Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Kauppa

©Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia | Powered by Kaswe